Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

EGE DENİZİNDEKİ BOĞULMALARI DURDURUN, EVROS TEL ÖRGÜLERİNİ SÖKÜN


Batılı ülkelerin bombaları, totaliter rejimler ve kökten dinci şiddet altında ezilen, sefalet ve şirketlerin “büyümesi”yle yerlerinden edilen binlerce insan sınırları aşmak ve Avrupa’ya gelmek için uğraşıyor. Bu insanlar huzurlu ve onurlu bir hayat için ölüm kalım savaşı vermek zorunda bırakılıyor. Binlercesi Akdeniz kıyılarında boğuluyor; canlı olarak Avrupa ülkelerine ulaşmayı başaranlar isetoplama kampları, faşist ve ırkçı saldırılar, polis şiddeti ve ucuz ve kolayca sömürülebilir işgücü olarak vurgunculukla karşı karşıya kalıyor.

Riyakârca hümanizmden söz eden Avrupalı liderler bütün dikkatlerini sınırların korunmasına, ordu ve Frontex’in güçlendirilmesine, toplama kampları, sınır dışı etmeler ve zorla geri göndermelere yönelterek Fortress-Europe’un gerçek yüzünü ortaya koyuyorlar.

Evros’taki (Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırda) tel örgü sadece“yabancı”nın dışlanmasının, şeytanlaştırılmasının ve ülkenin ve Avrupa’nın güvenliğinin ne pahasına olursa olsun korunmasının simgesi değildir, aynı zamanda bütün bu insanların Ege ve Akdeniz’de boğulmasının nedenidir. Tel örgü mültecileri ve göçmenleri sınırları geçmek için tehlikeli deniz yollarını kullanmaya zorluyor. Rakamlar tel örgü çekildiğinden beri Ege’de boğulan insanların sayısının hızla arttığını gösteriyor, hiçbir dikenli tel hayatta kalmak ve onurlu bir yaşam sürdürmek için mücadele eden bir erkeği veya kadını durduramayacağı için sayı artmaya devam edecek.Tel örgüyü sökmek, sınırları açmak ve Akdeniz’deki trajediye son vermek için Evros Tel Örgüsüne karşı Koordinasyon oluşturduk. Kana bulanmış sınırlar kâbusuna son vermenin toplumun ve toplumsal hareketlerin meselesi olduğu ortak inancıyla birleşmiş, farklı ideolojilere sahip gruplar ve tek tek bireyler biraraya gelerek saflarımıza katılıyor. Sınırlar sorununun hepimizi ilgilendirdiği düşüncesiyle, Yunanistan’daki ve ülke dışındaki benzer girişimlerin koordinasyonuna ve işbirliğine yönelik dolaysız bir süreçte koordinasyon ekibinin toplantıları açık ve yataydır.

Ölüm karşısında sessiz olamayız. Tel örgü durduğu ve sınırlar kapalı olduğu sürece, Yunanistan ve Avrupa Birliği,Akdeniz kıyılarında,insan kaçakçılarının harap haldeki tabut tekneleri içinde ölen binlerce göçmen ve mültecinin ölümünden sorumlu olacaktır.

Biz bu nedenle sizleri harekete geçmeye, 31 Ekim 2015, Cumartesi günü tel örgülere ve sınırlara karşı Evros’taki gösteriye çağırıyoruz.

- Mülteciler ve göçmenler için hareket özgürlüğü
- Herkes için kimlik belgesi – Sınırdışı etmelere hayır
- Toplama kamplarına hayır
- Fortress-Europe’a Hayır
- Dayanışmamız tel örgüleri ve sınırları yıkacak

31 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ EVROS TEL ÖRGÜLERİNDE GÖSTERİ

Otobüs Selanik’teVenizelos Heykelinden sabah saat 08:00’de kalkıyor
(Rezervasyonlar: +30 6949591336, +30 6970395852)

EVROS TEL ÖRGÜLERİNE KARŞI KOORDİNASYON
syntonevro@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου